Kan någon se min data när jag använder wifi?

Kort svar: Ja

Internet bygger på att information överförs och bekräftas. Alla parter i den överföringsprocessen har möjlighet att läsa av data i den utsträckning systemet kräver. Dessutom kan tredje parter utnyttja internets uppbyggnad för att lura till sig data.

Internetleverantörer

För att internet ska fungera behöver varje användare vara unik. Grundbulten i det systemet är IP-adresser (Internet Protocol Adress) som tillhandahålls av internetleverantörer. För en summa i månaden levererar internetleverantörer en unik IP-adress/router som kan kommunicera med andra nätverk. Uppkopplingen mot IP-adressen är det som är wifi-anslutning.

Informationen som går via routern registreras även för internetleverantören. En vanlig spekulering är att internetleverantörer säljer delar av datan till annonsföretag så att de kan bedriva en mer effektiv marknadsföring. Utsträckningen av fenomenet är dock oklart då det är långt ifrån det enda sättet annonsföretag kan läsa av aktiviteter från internetanvändare. Men vad som är klart är att informationen som skickas ut till routern/internetleverantören är mer eller mindre ofiltrerad och går att läsa om man är kunnig inom området. Det gör att internetleverantörer har tillgång till mycket dyrbar information och de kan definitivt läsa av din data, om de så önskar.

Webbsidor

Webbsidor är en sorts IP-adress som ligger ute offentligt. Ägarna av webbsidor kan se den information som skickas ut under den tiden du använder sidan. Det har dock (till skillnad från internetleverantörer) ganska lite kunskap om dig som användare då informationen är isolerad från all annan aktivitet och enbart kan kopplas till den router du är ansluten till.

Webbsidors sätt att lagra information kallas cookies. Cookies är små bitar av information som knyts till IP-adressen för att göra sidan bättre anpassad till användaren. Positiva användningsområden är att inloggning på sidan går snabbare och att information du råkar trycka bort inte går förlorad. Mer tveksamma delar kan handla om att skräddarsy marknadsföringen till användarens tidigare aktiviteter. Tredje parter kan också använda cookies för att exempelvis följa din aktivitet på de sidor där de har sin reklam.

Hackare

Hackare är någon som utnyttjar internets utformning för att ta del av data de egentligen inte ska ha tillgång till. En hackare ser till att få ut information på ställen där de kan ta del av den och kan sedan bygga vidare på informationen för att rikta in sig på enskilda individer och organisationer. I grund och botten behöver hackare ett samspel med användaren, som kräver att den begår något form av misstag. Men skickliga hackare kan göra dessa misstag extremt svåra att undvika.

Metoder för att skydda data

Mot internetleverantörer är det överlägset mest effektiva sättet att använda ett VPN (Virtual Private Network). Ett VPN kodar datan från din IP-adress och skickar ut den via en extern server. Med överföringen till den externa servern överlåter du informationen från företag som levererar internet till de som är specialiserade på att ta hand om den. Andra kan fortfarande se informationen, men den hanteras av företag vars marknadsidé och rykte bygger på att hantera data på ett önskvärt sätt.

Mot webbsidor är ett VPN också mycket effektivt, då den externa servern gör det närmast omöjligt att föra någon vettig statistik. Särskilt då VPN-bolag har användare från hela världen och de i sin tur kan växla mellan olika servrar. Om du inte vill använda (och betala) för en VPN-tjänst kan du även blockera cookies eller delar av det systemet i dina inställningar.

Mot hackare kan man använda virusskydd för att motverka skadliga program och brandväggar som blockerar obehörig trafik. Men i grund och botten är det viktigaste att hantera internet på ett varsamt sätt. Ett exempel är att du inte ska ge ut känslig information på offentliga anslutningar om man inte är ansluten till en VPN-server. Därför att då kan hackare använda samma anslutning för att komma närmare de uppgifter du lämnar ut och i flera fall ta del av informationen.

Källor

Kjell & Company:
https://www.kjell.com/se/kunskap/hur-funkar-det/internet/internetanslutningar/hur-funkar-internet

Kaspersky:
https://www.kaspersky.com/resource-center/definitions/cookies

WizCase:
https://sv.wizcase.com/blog/en-komplett-nyborjarguide-till-vpn-tjanster/

The Economic Times:
https://economictimes.indiatimes.com/tech/internet/internet-security-101-six-ways-hackers-can-attack-you-and-how-to-stay-safe/articleshow/61342742.cms

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.