Mobilt bredband Senaste nytt om mobilt bredband

08 februari 2010

Förenklad lag om elektroniska kommunikationer

Filed under: Okategoriserade — admin @ 22:10

Regeringen beslutade i förra veckan om en lagrådsremiss om ändrade regler för tillstånd att använda radiosändare, med mera. Detta skulle därför även innefatta trådlöst bredband.

Infrastrukturminister Åsa Torstensson påpekar att det behövs en modernisering av reglerna för tillstånd att använda radiosändare. Syftet med förslaget är att få ett så konkurrensfrämjande och förutsebart system som möjligt.

Fördelning av tillstånd ska i högre grad ske genom konkurrensutsatta förfaranden i de situationer där det finns fler intresserade operatörer än antal tillstånd att fördela. En nyhet är att sådana tillstånd inte ska gå att förlänga.

Konkurrens och låga inträdesbarriärer är viktiga drivkrafter för långsiktiga investeringar och innovation som utvecklar marknaden. Det ska också gå att hyra ut tillstånd för att på så vis öka användningen och dynamiken på marknaden.

Pressrelease

Inga kommentarer »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

Powered by WordPress