Mobilt bredband Senaste nytt om mobilt bredband

28 mars 2013

PTS Bredbandskartläggning 2012

Filed under: Okategoriserade — admin @ 22:46

I dagarna kom PTS Bredbandskartläggning ut som sammanfattar 2012. Den visar att alltfler människor har tillgång till bredband som har en teoretisk hastighet på minst 100 mbit/s.

Det mest anmärkningsvärda är dock att ökningen av mobilt bredband via 4G ökat stort, främst utanför tätorter. Oktober 2011 hade cirka 48% av Sveriges hushåll täckning för att använda 4G, LTE. Ett år senare, oktober 2012 är den siffran uppe i hela 93%. Om man bara ser till andelen utanför tätorter har siffran ökat från 10% till 79%. Siffran förväntas dessutom ha ökat ännu mer efter denna undersökning då utbyggnad sker fortlöpande och aktiverar LTE i 800-Mhzbandet, ett frekvensband som tidigare användes för analog tv-sändning.

Utveckling bredband

PTS årliga bredbandskartläggning kartlägger tillgång vid fasta tidpunkter gällandes access via trådbundna nät,  fast bredband samt mobilnät, där vi bor och arbetar. Rapporten kartlägger dock inte mobil bredbandstäckning eller hur stor yta av Sverige som har tillgång till bredband.

Rapporten i sin helhet finns att läsa som pdf hos PTS.

03 september 2012

4G antenn för 4G routrar

Filed under: Okategoriserade — admin @ 19:33

Induo har nu presenterat en 4G antenn för bättre täckning för 4G router och 4G modem.  Antennen tillvaratar den anslutna 4G enhetens MIMO-funktion, en fördel tack vare att den har dubbla antennelement.

Antennen har 13 dB antennvinst och en mycket robust konstruktion för att passa vårt nordiska klimat. Antennfästet är stabilt och du kan montera antennen på maströrsmontering eller vägg. Antennen levereras med 7m antennkabel med RP-SMA anslutningar.

27 mars 2011

Driftsäkerhet i mobilnäten

Filed under: Okategoriserade — admin @ 11:03

Jag heter Ulf Seijmer, arbetar på Induo, och har förmånen att gästblogga om driftsäkerhet i mobilnäten. Förmodligen har du också känt att våren äntligen på gång på allvar och att den långa, kalla vintern snart släpper sitt grepp. Samtidigt säger väderexperter att vi kanske måste vänja oss vid extremare väder med varmare somrar och kallare vintrar. Extremt väder innebär en ökad belastning på mobilnätens kommunikationsmaster och på vår basstationsinfrastruktur, inte bara på vintern utan året om. Jag har funderat en del över hur väl förberedda operatörerna är egentligen för den här typen av situationer. I vintras hade tillexempel Net1 problem på grund av is, vad skulle hända med 3G näten om ett större antal sändarmaster skulle bli så nedisade att de knäcktes? Detta har hänt Teracom under 1990-talet när en mast knäcktes i Sollefteå och det kan mycket väl hända igen. Hur redundanta är mobilnäten, vilken strömförsörjningsbackup finns och hur bör man tänka vid val av utrustning för mobilt bredband för att maximera möjligheterna till kommunikation i sådana här situationer?

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap har utrett hur samhället skulle påverkas om vi drabbas av hårt väder som tillexempel en isstorm. Krisberedskapsförmågan är bristfällig är deras slutsats. Myndigheten manar till ”en utökad samverkan mellan offentliga och privata aktörer” säger Helena Lindberg, generaldirektör på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Mobilnäten är en naturlig del av vår moderna kommunikationsinfrastruktur som vi tar för givet skall fungera även under de hårda vinteroväder som de senaste åren drabbat oss, så hur är beredskapen där?

I realiteten är näten mycket pålitliga i sin nuvarande form med en minimal nedtid. Att tillgängligheten är så bra är bara marknadens egna krafter som styr, det finns nämligen inga lagar eller regler som ställer upp krav och förutsättningar för hur infrastrukturen skall fungera vid tillexempel strömavbrott. Istället avgör operatörerna själva hur tillgängligheten i näten skall vara, även om de tillsammans organiserat sig i Nationella telesamverkansgruppen (NTSG), ”ett frivilligt samarbetsforum med syfte att stödja återställandet av den nationella infrastrukturen för elektroniska kommunikationer vid extraordinära händelser i samhället”. Men från myndighetshåll finns inga fastslagna riktlinjer för hur länge en basstation skall kunna vara igång utan ström och det finns inga beredskapskrav på redundans i mobilnäten.

Vid ett strömavbrott så kopplar de flesta basstationer ifrån 3G och går över till 2G, alltså GSM/GPRS. För att spara på basstationens batterireserver eller bränsle till reservkraftaggregatet stänger i allmänhet operatören av 3G nätet vid längre avbrott eftersom man med GSM, som ligger på lägre frekvenser, når längre utan att öka strömuttaget i basen. Det är därför viktigt att i första hand välja utrustning för mobilt bredband som inte bara klarar turbo 3G utan även GSM/GPRS. Om man använder en router eller ett modem med extern antenn är det viktigt att den också är anpassad för både 3G och GSM som använder olika frekvensband för kommunikation.

Jag skrev nyligen en artikel i branschtidningen SKEF News där jag intervjuade Tommy Ljunggren, Teknisk chef för TeliaSonera Sveriges mobila nät om beredskapen i Telias mobilnät. Han berättar att ”om en basstation blir strömlös så är varje station utrustad med reservkraft för att klara sig någon eller några timmar. För att säkerställa täckning vid stora strömavbrott, till exempel vid stormar, har Telia utrustat ett större antal viktiga basstationer med reservelverk (diesel eller bränsleceller) så att basstationen fungerar lång tid utan elförsörjning”.

Under Gudrun för ett par år sedan var man inte alls lika väl rustade och störningarna blev omfattande, men idag ser situationen avsevärt bättre menar många bedömare vi pratat med. Telia har tillexempel mobila reservelverk att tillgå som kan placeras ut där de behövs om ett strömavbrott drar ut på tiden. Om en basstation tillfälligt slås ut, så uppger Telias Tommy Ljunggren att ”det mesta av trafiken kan hanteras av närliggande stationer, förutsatt att de fortfarande är i drift. Vi planerar för överlappande täckning mellan basstationerna, så att en viss plats oftast täcks av flera basstationer”. Det finns klara skillnader mellan operatörer och om du är intresserad så fråga din operatör. Inför artikeln jag skrev i SKEF News frågade jag samtliga operatörer, bara Telia svarade.

Summerat, vad du skall tänka på
Det är klokt att välja en kommunikationslösning för mobilt bredband som klarar både 3G och 2G, vid strömavbrott eller störningar i 3G näten så kommer routern eller modemet att behålla uppkopplingen så länge GSM-nätet fungerar.
Värt att notera är att inte alla operatörer har stöd för GSM/GPRS längre, Tre har tillexempel avvecklat GPRS.

En annan lösning för den avancerade användaren är att välja en produkt som tillexempel en 3G router som har dubbla SIM-kort, då byter routern operatör om den primära operatören av någon anledning slås ut.

Att komplettera routern med en batteribackup som larmar via SMS om strömmen går kan vara en del i en bra beredskap.
Har du en fast installation som är kritisk så se till att redan vid installation slå av 3G för att testa att produkten klarar att kommunicera även via 2G.

Och sist men inte minst, antennen, välj en som klarar både 2G och 3G.

08 mars 2011

Förbättra din täckning med 3G-repeater

Filed under: Okategoriserade — admin @ 8:00

Induo presenterade idag Zboost One YX-400U som fastän det krångliga namnet är en lättskött repeater-station som är lämpad för hemmet eller mindre företag.  Installationen görs på några minuter och allt som krävs är ström och givetvis 3G-täckning.

Tanken är att du placerar enheten där täckningen är som bäst, exempelvis i ett fönster som ligger närmast och med minst hinder till din operatörs basstation. Signalen förstärks sedan och skickat ut på nytt, operatörerna använder samma teknik för deras sändare fastän givetvis med kraftigare förstärkning. Installationen görs enkelt genom ett samtal och ett tryck på synkroniseringsknappen på din Zboost.

Repeatern fungerar med mobiltelefoner, smartphones, mobila bredband och liknande enheter som kommunicerar med 3G (UMTS/HSPA). Du kan bara använda en operatör åt gången och den klarar av att hantera upp till fyra användare.

Nedan kan du se ett videoklipp där Ulf Seijmer berättar lite kort om hur installationen går till.

För att få använda förstärkaren krävs att du söker tillstånd från den operatören enheten skall användas med samt från PTS. 3G-repeatern är prissatt till 2495 kronor inklusive moms och distribueras via Induo Home.

05 mars 2011

800 MHz-auktionen avslutad

Filed under: Okategoriserade — admin @ 10:36

Nu har auktionen för de 6 tillstånden avslutats efter 5 dagars budgivning i 31 budrundor. Den sammanlagda summan för alla sålda tillstånd är 2 054 000 000 kronor.

Göran Marby, PTS generaldirektör, kommenterar:

– Nu kan tillståndshavarna börja använda 800 MHz-bandet för exempelvis mobiltelefoni och bredband, för att möta konsumenternas efterfrågan. Tillståndshavarna kan själva välja vilken teknik och vilka tjänster de vill använda i bandet. Det borgar för en kostnadseffektiv utbyggnad och ger möjlighet till nya tekniska lösningar.

Vinnande budgivare

  • HI3G Access AB – 2 band – 431 000 000 kr
  • Net4Mobility HB – 2 band -469 000 000 kr
  • TeliaSonera Mobile Networks AB – 2 band – 854 000 000 kr

Resultat i PDF

 

28 februari 2011

Bredbandsauktionen igång

Filed under: Okategoriserade — admin @ 19:38

Idag påbörjades auktionen av spektrum i 800Mhz-bandet vilket är attraktivt om man  till exempel vill erbjuda trådlöst bredband eller mobiltelefoni. Auktionen som hålls av PTS, Post- och kommunikationsstyrelsen, och omfattar sex tillstånd (2×5 MHz vardera) och en aktör kan maximalt köpa två tillstånd (2×10 MHz).

Bara efter 1:a dagen är summan av alla högsta buden 913 000 000 kronor.

Auktionen är beräknad att pågå mellan 2 och 10 dagar och omgärdas av stark sekretess. Det enda PTS avslöjar varje dag är hur många budrundor som gjorts samt det högsta budet i varje runda. De som budar vet inte vilka andra företag de budar mot och inte heller hur många det finns.

Jonas Wessel, chef för enheten för spektrumtillstånd på Post- och telestyrelsen, PTS, som håller i auktionen berättar att de inte gjort någon uppskattning på hur många miljarder staten beräknas dra in på auktionsförfarandet men från operatörernas håll har intresset varit stort. Jämför man mot Tyskland och räknar om deras inkomna bud till kronor per invånare kan man gissa att de totala buden kommer inbringa runt 4 miljarder.

800Mhz-bandet användes tidigare till analoga tv-sändningar men sedan Sverige övergick till digitala sändningar kan nu detta nät användas på nytt för andra ändamål.

Tidigast kl. 17 varje dag kan du följa de högst buden hos PTS budsida.

16 februari 2011

Övervakningslösning för leverantörer av mobilt bredband

Filed under: Okategoriserade — admin @ 21:01

op5Det Svenska företaget op5 som har kontor i Göteborg samt Stockholm och som bland annat ägs av KTH Chalmers Capital presenterade på mobilmässan i Barcelona en lösning för övervakning av mobila bredband.

Det är tillsammans med den nya partnern IQMTEL som man lanserar en IQ app som gör det möjligt att övervaka de mobila telekomtjänsterna ur slutanvändarens synpunkt.

Med nya enheter som smartphones, iPads och andra mobila plattformar in i nätverk, förväntar sig användare av dessa enheter samma kvalitet på service de är vana vid med fasta nät – för affärskritiska applikationer men även för underhållning, multimedia och spel, säger Jan Josephson, VD och grundare av op5.

”Vårt samarbete med specialisterna på  telekom IQMTEL ger oss möjlighet att leverera verktyg för övervakning och förvaltning speciellt för tjänsteleverantörer inom telekom”

Källa: pressrelease

09 februari 2011

Dovado först med routrar för 4G-modem

Filed under: Okategoriserade — admin @ 21:43

3G-routerI kommande firmware-version (5.0) har Dovados 4GR- och 3GN-routrar stöd för Huaweis 4G/LTE (Long Term Evolution) USB-modem E398. Dovado är därmed den första routerleverantören på världsmarknaden som kan hantera även ett snabbt 4G-modem.

Vi har tidigare skrivit om 3GN och hur den kan hjälpa dig med att t.ex. dela ut ditt mobila bredband trådlöst så alla kan komma åt Internet via WiFi.

– Vi har redan från början satsat på att erbjuda stöd för praktiskt taget alla förekommande trådlösa bredbandsmodem på marknaden. I dag klarar våra routrar över 130 olika modem, varav många 21 Mbit/s och 42 Mbit/s-modeller. När vi nu tar steget in även i 4G-världen befäster vi än en gång att vi leder utvecklingen på routerområdet, säger Erik Arthur som är vd för Kistaföretaget Dovado.

Firmware 5.0 är tillgänglig för nedladdning från slutet av februari 2011.
Källa: Pressrelease

04 februari 2011

4G hos Tre

Filed under: Okategoriserade — admin @ 18:21

Mobiloperatören 3 kommer att lansera sitt 4G-nät om cirka två månader enligt Erik Hörnfeldt, pressansvarig hos Tre.

Till en början kommer Stockholm, Göteborg och Malmö erbjudas deras nya produkt men allteftersom nätet byggs ut kommer fler städer att adderas till listan.

I dagsläget påpekar han dock att man ännu inte bestämmt hur deras erbjudande kommer att utformas utan hänvisar oss att höra av oss närmare lansering.

Enligt Hörnfeldt kommer hastigheten i nätet motsvara den hastighet som övriga operatörer har i sina 4G-nät idag vilket betyder runt 100Mbit/s.

10 januari 2011

Många vill ersätta fast bredband med 4G

Filed under: Okategoriserade — admin @ 8:15

Med den nya 4G-tekniken så kommer det inte att finnas någon anledning för konsumenter att både ha ett fast och mobilt bredband som är vanligt idag. Med det mobila bredbandet kan du förflytta dig och använda det vart du vill så länge det finns täckning. Befinner du dig hemma kopplar du enkelt in modemet i en router så kan alla dela på nätverket via WIFI.

Det är nu under 2011 som 4G på allvar kommer att rullas ut i Sverige. Detta resulterar för kunderna att det mobila bredbandsnätet blir upp till 10 gånger snabbare än det som finns idag och minst lika snabbt som den fasta ADSL-uppkopplingen. En färsk undersökning från SIFO gjord på uppdrag av Tele2 visar att varannan svensk då kan tänka sig att klippa ADSL-uppkopplingen hemma för att enbart använda mobilt bredband.

4G finns nu hos både Telia, Tele2 samt Telenor.

Older Posts »

Powered by WordPress